Realizacje

Projekt budowy Ośrodka Psychiatrycznego SPZOZ Tarnów

Opis

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizacja zadania: Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zespołem techniczno-administracyjnym

Inwestor: 
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ ul. Lwowska 178a 33-100 Tarnów

Budowa II Etapu budynku Bloku Operacyjnego - Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie

Opis

Budowa II Etapu budynku Bloku Operacyjnego z Oddziałęm Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIOM) oraz Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie - 4 sale operacyjne

Inwestor: 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie
Powierzchnia: 
2 287,00m2
Kubatura: 
27 468,63 m3
Wartość inwestycji: 
ca 6 000 000 netto
Generalny wykonawca: 
Erbud Rzeszów Sp. z o.o.
usługi inżynieryjne oraz obsługa sprzętowa

Fontanna multimedialna w Rzeszowie

Opis

Fontanna multimedialna w Rzeszowie

Inwestor: 
Gmina Miasta Rzeszów - Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Okres realizacji: 
15.09.2012 - 31.07.2013
Powierzchnia: 
1240 m2
Wartość inwestycji: 
ca. 7 000 000 zł
Generalny wykonawca: 
Erbud Rzeszów Sp. z o.o.

Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Budomierzu

Opis

Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Budomierzu

Inwestor: 
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Okres realizacji: 
05.05.2010 - 04.05.2013
Powierzchnia: 
ok. 9320 m2
Wartość inwestycji: 
121 655 950,90 zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD S.A.
usługi inżynieryjne oraz obsługa sprzętowa

Modernizacja pomieszczeń dla komory hiperbarycznej wraz z zapleczem technicznym w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Opis

Modernizacja pomieszczeń dla komory hiperbarycznej wraz z zapleczem technicznym w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Inwestor: 
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Okres realizacji: 
10.2012 - 02.2013
Powierzchnia: 
306,00 m2
Kubatura: 
1422 m3
Wartość inwestycji: 
4,4 mln
Modernizacja pomieszczeń dla komory hiperbarycznej wraz z zapleczem technicznym i zakupem komory hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Budowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie

Opis

Budowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie

Inwestor: 
Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
Okres realizacji: 
07.2012-12.2012
Kubatura: 
13 145 m3
Wartość inwestycji: 
17,9 mln

Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie - przebudowa pomieszczeń na Blok Operacyjny

Opis

Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie - przebudowa pomieszczeń na Blok Operacyjny

Inwestor: 
Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ, ul. Kruczkowskiego 21 w Lublinie
Okres realizacji: 
12.2011 - 09.2012
Powierzchnia: 
700 m2
Kubatura: 
2 300,00 m3
Wartość inwestycji: 
5 467 000,00 zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD S.A.
usługi inżynieryjne oraz obsługa sprzętowa

Budowa Stacji dializ - Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie

Opis

Budowa Stacji dializ wraz z oddziałem nefrologicznym oraz łącznikiem do budynku Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie

Inwestor: 
Fresenius Nephrocare Sp. z o.o.
Okres realizacji: 
11.2011 - 09.2012
Kubatura: 
4 286,00 m3
Wartość inwestycji: 
4 600 000 zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD S.A.
usługi inżynieryjne oraz obsługa sprzętowa

Modernizacja źródła ciepła i montaż kolektorów słonecznych dla SPZOZ w Bochni

Opis

Modernizacja źródła ciepła i montaż kolektorów słonecznych dla SPZOZ w Bochni

Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
Okres realizacji: 
06.2011-04.2012
Powierzchnia: 
636 m2
Kubatura: 
3 600 m3
Wartość inwestycji: 
3,6 mln
Projekt budowlany dostarczony przez Zleceniodawcę. Realizacja prac w systemie Generalnego Wykonawstwa.

Modernizacja - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Opis

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie - modernizacja (etap I, II i III) wraz z budową lądowiska dla helikopterów

Inwestor: 
Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Okres realizacji: 
06.2011-01.2012
Powierzchnia: 
1 713 m2
Kubatura: 
8 082 m3
Wartość inwestycji: 
6,0 mln
Projekt dostarczony przez Zleceniodawcę. Modernizacja istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego (etap I, II i III) z równoczesnym wydzieleniem zespołu poradni chirurgicznych.

Strony