Realizacje

Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej - Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera w Krakowie

Opis

Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej - Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera w Krakowie

Inwestor: 
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Okres realizacji: 
08.2014 - 12.2014
Kubatura: 
4 000 m3
Wartość inwestycji: 
1 950 000,00 zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD S.A.

Przystosowanie pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego

Opis

Przystosowanie pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego

Inwestor: 
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Okres realizacji: 
12.2014 r.
Powierzchnia: 
112 m2
Wartość inwestycji: 
941 000,00 zł netto
Generalny wykonawca: 
Erbud Rzeszów Sp. z o.o.

Wykonanie robót budowlano - wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Opis

Wykonanie robót budowlano - wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej
Okres realizacji: 
08.04.2014 - 05.12.2014
Wartość inwestycji: 
2 160 000,00 zł netto
Generalny wykonawca: 
Erbud Rzeszów Sp. z o.o.

Zagospodarowanie zabytkowe Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I, część III.

Opis

Zagospodarowanie zabytkowe Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I, część III.

Inwestor: 
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl
Okres realizacji: 
10.2013 - 09.2014
Wartość inwestycji: 
9 700 000,00 zł
Generalny wykonawca: 
ERBUD S.A.

Budowa Obwodu Utrzymania Autostrady na terenie węzła Wierzbna

Opis

Budowa Obwodu Utrzymania Autostrady na terenie węzła Wierzbna

Inwestor: 
GDDKiA Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, Rzeszów
Okres realizacji: 
09.2013 - 09.2014
Wartość inwestycji: 
10 400 000,00 zł
Generalny wykonawca: 
ERBUD S.A.

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Opis

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacji instalacji grzewczych w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie, Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie, Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie

Inwestor: 
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Okres realizacji: 
02.2013 - 09.2014
Kubatura: 
533 803,60 m3
Wartość inwestycji: 
35 000 000,00 zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD S.A.
usługi inżynieryjne oraz obsługa sprzętowa

Rozbudowa budynku szpitala polegająca na budowie łącznika wraz z blokiem operacyjnym w SP ZOZ MSW w Lublinie

Opis

Rozbudowa budynku szpitala polegająca na budowie łącznika wraz z blokiem operacyjnym w SP ZOZ MSW w Lublinie

Inwestor: 
SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie, ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin
Okres realizacji: 
2014.08-2017.07
Powierzchnia: 
5 750 m2
Kubatura: 
18 802 m3
Wartość inwestycji: 
18,3 mln
Projektowany obiekt jest rozbudową szpitala. W zakresie kontraktu jest uzupełnienie dokumentacji projektowej, wykonanie robót rozbiórkowych obiektów kolidujących z nowym budynkiem oraz budowa łącznika

Projekt konkursowy: Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Opis

Projekt konkursowy: Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Inwestor: 
Powiat Jasielski
Okres realizacji: 
02.2014 - 07.2014
Opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle z dostosowaniem infrastruktury szpitala do obowiązujących przepisów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz oszacowaniem kosztów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

Praca konkursowa Pawilonu Polski podczas EXPO 2015 w Mediolanie

Opis

Praca konkursowa na opracowanie koncepcji architektonicznej i projektu ekspozycji wewnętrznej Pawilonu Polski podczas EXPO 2015 w Mediolanie, Republika Włoska

Inwestor: 
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie
Okres realizacji: 
23.04.2014 - 22.05.2014
Powierzchnia: 
1245 m2
Wartość inwestycji: 
18 830 000 zł Brutto

Dodatkowy opis: 
Koncepcja polskiego pawilonu Expo 2015 wyrasta z obserwacji natury. Główną inspiracją projektu jest struktura plastra miodu na podstawie której została zaprojektowana geometryczna siatka stanowiąca determinantę projektu architektonicznego jak i zagospodarowania przyległych terenów zielonych. Projekt czerpie inspirację poprzez odniesienie się do organicznej, ale zarazem geometrycznej struktury pochodzenia naturalnego obecnej w formie architektonicznej, metaforycznie odnosi się również do symboliki ula, który w polskiej kulturze symbolizuje porządek, mądrość a pszczoła jest symbolem pracowitości, obrazującym także, iż do osiągnięcia sukcesu potrzebna jest ciężka praca wielu ludzi. Okalające pawilon zboża mają odnosić się do bogactwa jakie drzemie w ziemiach uprawnych Polski oraz odnosić się do rozwiniętej gospodarki rolnej. Łany zbóż nieodzownie kojarzą się z polskim krajobrazem jak również stanowią jedną z ważniejszych gałęzi przemysłu. Wśród łąki zbóż zaprojektowane zostały place z dużymi stołami zachęcającymi do wspólnego posiłku i biesiadowania zgodnie z polską kulturą. Nieopodal znajduje się również scena polowa, na której odbywać się będą różne wydarzenia kulturalne. Umieszczenie zarówno obiektu jak i przestrzeni zewnętrznych w polu zbóż stwarza nastrój sielanki i odprężenia, gdzie każdy będzie miał ochotę przyjść i odpocząć.

Przebudowa pomieszczeń bloku porodowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Opis

Przebudowa pomieszczeń bloku porodowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Inwestor: 
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów
Okres realizacji: 
06.2013-12.2013
Kubatura: 
1200 m3
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pomieszczeń Bloku Porodowego, realizacja robót budowlanych, dostawa i montaż wyposażenia medycznego i meblowego.

Strony