Realizacje

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudową i nadbudową budynków na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Opis

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudową i nadbudową budynków na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego, przy ul Raciborskiej 27, 40-074 Katowice

Inwestor: 
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice
Okres realizacji: 
01.2015 - 02.2016
Kubatura: 
17 080 m3
Wartość inwestycji: 
21 950 000,00 zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD S.A.
Obsługa inżynieryjna i sprzętowa

Opis

Projekt rozbudowy, przebudowy i doposażenia Szpitala Powiatowego w Nisku

Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego pn. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy

Opis

Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy

Inwestor: 
Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
Okres realizacji: 
09.2014 - 09.2015
Kubatura: 
28 267 m3
Wartość inwestycji: 
10,9 mln zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD S.A.
Obsługa inżynieryjna i sprzętowa

Projekt remontu i przebudowy budynku garażu i poczekalni WORD

Opis

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie remontu i przebudowy budynku garażu i poczekalni WORD oraz wykonania robót towarzyszących

Inwestor: 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie

Projekt koncepcyjny pn. Budowa budynku Patomorfologii

Opis

Projekt koncepcyjny pn. Budowa budynku Patomorfologii

Inwestor: 
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Powstańców Warszawy 5, Bydgoszcz
Okres realizacji: 
lipiec 2015
Powierzchnia: 
1635,22 m2

Budynek typu Lipsk

Opis

Wykonanie robót budowlanych adaptacji powierzchni piwnicy i parteru budynku Głównego oraz wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku Lipsk w Instytucie Matki i Dziecka

Inwestor: 
Instytut Matki i Dziecka 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a
Okres realizacji: 
07.2015 r. - 06.2018 r.
Wartość inwestycji: 
40.619.183,03 zł brutto
Generalny wykonawca: 
Konsorcjum firm: ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. - Lider konsorcjum, Partnerzy konsorcjum: Dynamik Sp. z o.o.; GOBOX Sp. z o.o.

Koncepcja architektoniczna rozbudowy i modernizacji byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku

Opis

Koncepcja architektoniczna rozbudowy i modernizacji byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku

Powierzchnia: 
5 574,4 m2
Kubatura: 
15 872,4 m3
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.

Dodatkowy opis: 
Projektowana rozbudowa rozwija układ urbanistyczny istniejącego zespołu szpitala poprzez wprowadzenie nowej kubatury. Projektowana bryła spaja kierunki wyznaczone przez istniejące pawilony zespołu. Punktem styku dwóch układów przestrzennych jest południowo-wschodni narożnik, w którym zlokalizowano główne wejście. Budynek tworzy wyraźny, reprezentacyjny front dla całego zespołu szpitalnego. Plastycznie zaprojektowane elewacje z zastosowaniem zewnętrznych rolet w odcieniach żółci i zieleni urozmaicają bryłę, jednocześnie sprawiają, iż nowa kubatura harmonizuje z otoczeniem i istniejącą zabudową.

Rozbudowa Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Opis

Rozbudowa Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Inwestor: 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Okres realizacji: 
05.2013 - 04.2015
Kubatura: 
47 607,00 m3
Wartość inwestycji: 
51 500 000,00 zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD S.A.
usługi inżynieryjne oraz obsługa sprzętowa

Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju

Opis

Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju w ramach projektu Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza polsko-ukraińskiego.

Inwestor: 
Gmina Horyniec-Zdrój
Okres realizacji: 
04.10.2013 - 20.03.2015 r.
Wartość inwestycji: 
9 860 000,00 zł brutto
Generalny wykonawca: 
ERBUD Rzeszów Sp. z o.o.

Rewitalizacja byłego gospodarstwa rolnego w Boguchwale z przeznaczeniem na rynek miejski wraz z otoczeniem.

Opis

Rewitalizacja byłego gospodarstwa rolnego w Boguchwale z przeznaczeniem na rynek miejski wraz z otoczeniem.

Inwestor: 
Gmina Boguchwała
Okres realizacji: 
05.02.2014 r. - 30.01.2015 r.
Wartość inwestycji: 
7356285,61 zł
Generalny wykonawca: 
ERBUD Rzeszów Sp. z o.o.

Strony