Realizacje

Budowa budynku Ośrodka Terapeutyczno - Diagnostycznego w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Opis

Budowa budynku Ośrodka Terapeutyczno - Diagnostycznego w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Inwestor: 
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5 Oddział
Okres realizacji: 
10.2014 - 12.2016
Kubatura: 
9 619 m3
Wartość inwestycji: 
13 738 000,00 zł brutto
Generalny wykonawca: 
ERBUD S.A.
Obsługa inżynieryjna i sprzętowa

Opis

Projekt Budynku Ośrodka Terapeutyczno - Diagnostycznego w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Inwestor: 
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedziba w Warszawie
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.

Przebudowa i nadbudowa budynku Centrum Handlowego Tarnovia

Opis

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU CENTRUM HANDLOWEGO TARNOVIA NA POTRZEBY USŁUG KINOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI

Inwestor: 
Euro Mall Polska XIV Sp. z o.o.
Okres realizacji: 
11.04.2016 - 31.10.2016
Powierzchnia: 
2 950,48 m2
Kubatura: 
15 798,60 m3
Wartość inwestycji: 
6 300 000 PLN netto
Wykonanie przebudowy i nadbudowy w istniejącym obiekcie na potrzeby usług kina Cinema 3D w Tarnowie wraz z instalacjami wewnętrznymi.

Budowa Ośrodka Psychiatrycznego - Szpital Psychiatryczny w Tarnowie

Opis

Szpital Psychiatryczny w Tarnowie. Wykonanie projektu budowlano-wykończeniowego i realizacja zadania: Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zespołem techniczno-administracyjnym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Inwestor: 
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Okres realizacji: 
10.2013 - 09.2016
Powierzchnia: 
5 150,00 m2
Wartość inwestycji: 
21 500 000,00 brutto
Generalny wykonawca: 
Konscorcjum ERBUD S.A. i ERBUD Rzeszów Sp. z o.o.

Zespół zabudowy szpitalnej w Warszawie, ul. Szwedzka

Opis

ZESPÓŁ ZABUDOWY SZPITALNEJ NAUKOWO - DYDAKTYCZNEJ I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO W WARSZAWIE, UL. SZWEDZKA

Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.

Modernizacja maszynowni wentylacyjnych w budynku Kardiochirurgii A Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Opis

Modernizacja maszynowni wentylacyjnych w budynku Kardiochirurgii A Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Inwestor: 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Sp. z o.o.
Okres realizacji: 
01.08.2016 - 30.06.2017
Wartość inwestycji: 
2 700 000,00 PLN netto /3 321 000,00 pln BRUTTO
Modernizacja maszynowni wentylacyjnych w zakresie: - wymiany central wentylacyjnych, - instalacji CT, - wody lodowej w tym dostawa agregatu wody lodowej z suchą chłodnicą cieczy, - instalacji odzysku glikolowego, - instalacji elektrycznych w zakresie doprowadzenia zasilania do dostarczonych urządzeń i modernizacji oświetlenia w pomieszczeniach maszynowni, - intalacji niskoprądowych w zakresie automatyki central wentylacyjnych wraz z systemem BMS - robót budowlano-wykończeniowych w modernizowanych maszynowniach w zakresie doprowadzenia ścian do odporności ogniowej EI120, wymiany drzwi oraz wykonania wykładzin podłogowych PVC

Projekt rozbudowy budynku Szpitala MSW w Lublinie

Opis

Projekt rozbudowy budynku Szpitala MSW w Lublinie polegająca na budowie łącznika wraz z blokiem operacyjnym

Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie, ul. Grena

Koncepcja aranżacji pomieszczeń biurowych

Opis

Koncepcja aranżacji pomieszczeń biurowych

Generalny wykonawca: 
Erbud Rzeszów Sp z o.o.

Praca konkursowa na "Budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital pediatryczny)"

Opis

Praca konkursowa na "Budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital pediatryczny)"

Inwestor: 
"Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o.
Okres realizacji: 
maj 2016
Powierzchnia: 
34.882,44 m2

Wykonanie koncepcji architektonicznej oraz projektu technologicznego pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Opis

Projekt Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Starachowicach

Inwestor: 
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
Okres realizacji: 
01.2016 - 03.2016
Powierzchnia: 
1.527 m2
Kubatura: 
4.440 m3
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
Wykonanie koncepcji architektonicznej oraz projektu technologicznego, budowlanego i wykonawczego przebudowy pomieszczeń na I piętrze w budynku A i C w celu dostosowania pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do aktualnych wymagań i przepisów.

Strony