Zakonczone inwestycje

Przystosowanie pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego
Przystosowanie pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego
Przystosowanie pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego
Inwestor: 
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Okres realizacji: 
12.2014 r.
Powierzchnia: 
112 m2
Wartość inwestycji: 
941 000,00 zł netto
Generalny wykonawca: 
Erbud Rzeszów Sp. z o.o.
Wykonanie robót budowlano - wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Wykonanie robót budowlano - wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Wykonanie robót budowlano - wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej
Okres realizacji: 
08.04.2014 - 05.12.2014
Wartość inwestycji: 
2 160 000,00 zł netto
Generalny wykonawca: 
Erbud Rzeszów Sp. z o.o.
Rozbudowa budynku szpitala polegająca na budowie łącznika wraz z blokiem operacyjnym w SP ZOZ MSW w Lublinie
Rozbudowa budynku szpitala polegająca na budowie łącznika wraz z blokiem operacyjnym w SP ZOZ MSW w Lublinie
Rozbudowa budynku szpitala polegająca na budowie łącznika wraz z blokiem operacyjnym w SP ZOZ MSW w Lublinie
Inwestor: 
SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie, ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin
Okres realizacji: 
2014.08-2017.07
Powierzchnia: 
5 750 m2
Kubatura: 
18 802 m3
Wartość inwestycji: 
18,3 mln
Zakres prac:
Projektowany obiekt jest rozbudową szpitala. W zakresie kontraktu jest uzupełnienie dokumentacji projektowej, wykonanie robót rozbiórkowych obiektów kolidujących z nowym budynkiem oraz budowa łącznika
Budowa II Etapu budynku Bloku Operacyjnego - Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie
Budowa II Etapu budynku Bloku Operacyjnego - Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie
Budowa II Etapu budynku Bloku Operacyjnego z Oddziałęm Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIOM) oraz Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie - 4 sale operacyjne
Inwestor: 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie
Powierzchnia: 
2 287,00m2
Kubatura: 
27 468,63 m3
Wartość inwestycji: 
ca 6 000 000 netto
Generalny wykonawca: 
Erbud Rzeszów Sp. z o.o.
Zakres prac:
usługi inżynieryjne oraz obsługa sprzętowa
Fontanna multimedialna w Rzeszowie
Fontanna multimedialna w Rzeszowie
Fontanna multimedialna w Rzeszowie
Inwestor: 
Gmina Miasta Rzeszów - Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Okres realizacji: 
15.09.2012 - 31.07.2013
Powierzchnia: 
1240 m2
Wartość inwestycji: 
ca. 7 000 000 zł
Generalny wykonawca: 
Erbud Rzeszów Sp. z o.o.
Modernizacja pomieszczeń dla komory hiperbarycznej wraz z zapleczem technicznym w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Modernizacja pomieszczeń dla komory hiperbarycznej wraz z zapleczem technicznym w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Modernizacja pomieszczeń dla komory hiperbarycznej wraz z zapleczem technicznym w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Inwestor: 
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Okres realizacji: 
10.2012 - 02.2013
Powierzchnia: 
306,00 m2
Kubatura: 
1422 m3
Wartość inwestycji: 
4,4 mln
Zakres prac:
Modernizacja pomieszczeń dla komory hiperbarycznej wraz z zapleczem technicznym i zakupem komory hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.
Budowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie
Budowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie
Budowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie
Inwestor: 
Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
Okres realizacji: 
07.2012-12.2012
Kubatura: 
13 145 m3
Wartość inwestycji: 
17,9 mln
Modernizacja źródła ciepła i montaż kolektorów słonecznych dla SPZOZ w Bochni
Modernizacja źródła ciepła i montaż kolektorów słonecznych dla SPZOZ w Bochni
Modernizacja źródła ciepła i montaż kolektorów słonecznych dla SPZOZ w Bochni
Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
Okres realizacji: 
06.2011-04.2012
Powierzchnia: 
636 m2
Kubatura: 
3 600 m3
Wartość inwestycji: 
3,6 mln
Zakres prac:
Projekt budowlany dostarczony przez Zleceniodawcę. Realizacja prac w systemie Generalnego Wykonawstwa.
Modernizacja - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Modernizacja - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie - modernizacja (etap I, II i III) wraz z budową lądowiska dla helikopterów
Inwestor: 
Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Okres realizacji: 
06.2011-01.2012
Powierzchnia: 
1 713 m2
Kubatura: 
8 082 m3
Wartość inwestycji: 
6,0 mln
Zakres prac:
Projekt dostarczony przez Zleceniodawcę. Modernizacja istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego (etap I, II i III) z równoczesnym wydzieleniem zespołu poradni chirurgicznych.
Budynek Magazynowy - Inter-Style Sp. z o.o.
Budynek Magazynowy - Inter-Style Sp. z o.o.
Budynek Magazynowy z częścią biurowo - socjalną dla serwisu samochodów ciężarowych oraz budynek administracyjno - usługowy z częścią magazynową.
Inwestor: 
Inter-Style Sp. z o.o.
Okres realizacji: 
10.01.2008 - 31.12.2009
Powierzchnia: 
ok. 5 000,00m2
Wartość inwestycji: 
3,3 mln zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.

Strony