Wszystkie realizacje

Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudową i nadbudową budynków na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudową i nadbudową budynków na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudową i nadbudową budynków na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego, przy ul Raciborskiej 27, 40-074 Katowice
Inwestor: 
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice
Okres realizacji: 
01.2015 - 02.2016
Kubatura: 
17 080 m3
Wartość inwestycji: 
21 950 000,00 zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD S.A.
Zakres prac:
Obsługa inżynieryjna i sprzętowa
Projekt rozbudowy, przebudowy i doposażenia Szpitala Powiatowego w Nisku
Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
Zakres prac:
Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego pn. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy
Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy
Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy
Inwestor: 
Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
Okres realizacji: 
09.2014 - 09.2015
Kubatura: 
28 267 m3
Wartość inwestycji: 
10,9 mln zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD S.A.
Zakres prac:
Obsługa inżynieryjna i sprzętowa
Projekt remontu i przebudowy budynku garażu i poczekalni WORD
Projekt remontu i przebudowy budynku garażu i poczekalni WORD
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie remontu i przebudowy budynku garażu i poczekalni WORD oraz wykonania robót towarzyszących
Inwestor: 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie
Projekt koncepcyjny pn. Budowa budynku Patomorfologii
Projekt koncepcyjny pn. Budowa budynku Patomorfologii
Projekt koncepcyjny pn. Budowa budynku Patomorfologii
Inwestor: 
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Powstańców Warszawy 5, Bydgoszcz
Okres realizacji: 
lipiec 2015
Powierzchnia: 
1635,22 m2
Budynek typu Lipsk
Budynek typu Lipsk
Wykonanie robót budowlanych adaptacji powierzchni piwnicy i parteru budynku Głównego oraz wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku Lipsk w Instytucie Matki i Dziecka
Inwestor: 
Instytut Matki i Dziecka 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a
Okres realizacji: 
07.2015 r. - 06.2018 r.
Wartość inwestycji: 
40.619.183,03 zł brutto
Generalny wykonawca: 
Konsorcjum firm: ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. - Lider konsorcjum, Partnerzy konsorcjum: Dynamik Sp. z o.o.; GOBOX Sp. z o.o.
Koncepcja architektoniczna rozbudowy i modernizacji byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku
Koncepcja architektoniczna rozbudowy i modernizacji byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku
Koncepcja architektoniczna rozbudowy i modernizacji byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku
Powierzchnia: 
5 574,4 m2
Kubatura: 
15 872,4 m3
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
Rozbudowa Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Rozbudowa Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Rozbudowa Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Inwestor: 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Okres realizacji: 
05.2013 - 04.2015
Kubatura: 
47 607,00 m3
Wartość inwestycji: 
51 500 000,00 zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD S.A.
Zakres prac:
usługi inżynieryjne oraz obsługa sprzętowa
Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju
Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju
Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju w ramach projektu Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza polsko-ukraińskiego.
Inwestor: 
Gmina Horyniec-Zdrój
Okres realizacji: 
04.10.2013 - 20.03.2015 r.
Wartość inwestycji: 
9 860 000,00 zł brutto
Generalny wykonawca: 
ERBUD Rzeszów Sp. z o.o.
Rewitalizacja byłego gospodarstwa rolnego w Boguchwale z przeznaczeniem na rynek miejski wraz z otoczeniem.
Rewitalizacja byłego gospodarstwa rolnego w Boguchwale z przeznaczeniem na rynek miejski wraz z otoczeniem.
Rewitalizacja byłego gospodarstwa rolnego w Boguchwale z przeznaczeniem na rynek miejski wraz z otoczeniem.
Inwestor: 
Gmina Boguchwała
Okres realizacji: 
05.02.2014 r. - 30.01.2015 r.
Wartość inwestycji: 
7356285,61 zł
Generalny wykonawca: 
ERBUD Rzeszów Sp. z o.o.

Strony