Wszystkie realizacje

Budowa budynku Ośrodka Terapeutyczno - Diagnostycznego w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
Budowa budynku Ośrodka Terapeutyczno - Diagnostycznego w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
Budowa budynku Ośrodka Terapeutyczno - Diagnostycznego w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
Inwestor: 
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5 Oddział
Okres realizacji: 
10.2014 - 12.2016
Kubatura: 
9 619 m3
Wartość inwestycji: 
13 738 000,00 zł brutto
Generalny wykonawca: 
ERBUD S.A.
Zakres prac:
Obsługa inżynieryjna i sprzętowa
Projekt Budynku Ośrodka Terapeutyczno - Diagnostycznego w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
Inwestor: 
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedziba w Warszawie
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
Przebudowa i nadbudowa budynku Centrum Handlowego Tarnovia
Przebudowa i nadbudowa budynku Centrum Handlowego Tarnovia
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU CENTRUM HANDLOWEGO TARNOVIA NA POTRZEBY USŁUG KINOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI
Inwestor: 
Euro Mall Polska XIV Sp. z o.o.
Okres realizacji: 
11.04.2016 - 31.10.2016
Powierzchnia: 
2 950,48 m2
Kubatura: 
15 798,60 m3
Wartość inwestycji: 
6 300 000 PLN netto
Zakres prac:
Wykonanie przebudowy i nadbudowy w istniejącym obiekcie na potrzeby usług kina Cinema 3D w Tarnowie wraz z instalacjami wewnętrznymi.
Budowa Ośrodka Psychiatrycznego - Szpital Psychiatryczny w Tarnowie
Budowa Ośrodka Psychiatrycznego - Szpital Psychiatryczny w Tarnowie
Szpital Psychiatryczny w Tarnowie. Wykonanie projektu budowlano-wykończeniowego i realizacja zadania: Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zespołem techniczno-administracyjnym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
Inwestor: 
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Okres realizacji: 
10.2013 - 09.2016
Powierzchnia: 
5 150,00 m2
Wartość inwestycji: 
21 500 000,00 brutto
Generalny wykonawca: 
Konscorcjum ERBUD S.A. i ERBUD Rzeszów Sp. z o.o.
Zespół zabudowy szpitalnej w Warszawie, ul. Szwedzka
Zespół zabudowy szpitalnej w Warszawie, ul. Szwedzka
ZESPÓŁ ZABUDOWY SZPITALNEJ NAUKOWO - DYDAKTYCZNEJ I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO W WARSZAWIE, UL. SZWEDZKA
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
Modernizacja maszynowni wentylacyjnych w budynku Kardiochirurgii A Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
Modernizacja maszynowni wentylacyjnych w budynku Kardiochirurgii A Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
Modernizacja maszynowni wentylacyjnych w budynku Kardiochirurgii A Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
Inwestor: 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Sp. z o.o.
Okres realizacji: 
01.08.2016 - 30.06.2017
Wartość inwestycji: 
2 700 000,00 PLN netto /3 321 000,00 pln BRUTTO
Zakres prac:
Modernizacja maszynowni wentylacyjnych w zakresie: - wymiany central wentylacyjnych, - instalacji CT, - wody lodowej w tym dostawa agregatu wody lodowej z suchą chłodnicą cieczy, - instalacji odzysku glikolowego, - instalacji elektrycznych w zakresie doprowadzenia zasilania do dostarczonych urządzeń i modernizacji oświetlenia w pomieszczeniach maszynowni, - intalacji niskoprądowych w zakresie automatyki central wentylacyjnych wraz z systemem BMS - robót budowlano-wykończeniowych w modernizowanych maszynowniach w zakresie doprowadzenia ścian do odporności ogniowej EI120, wymiany drzwi oraz wykonania wykładzin podłogowych PVC
Projekt rozbudowy budynku Szpitala MSW w Lublinie
Projekt rozbudowy budynku Szpitala MSW w Lublinie
Projekt rozbudowy budynku Szpitala MSW w Lublinie polegająca na budowie łącznika wraz z blokiem operacyjnym
Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie, ul. Grena
Koncepcja aranżacji pomieszczeń biurowych
Koncepcja aranżacji pomieszczeń biurowych
Koncepcja aranżacji pomieszczeń biurowych
Generalny wykonawca: 
Erbud Rzeszów Sp z o.o.
Praca konkursowa na "Budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital pediatryczny)"
Praca konkursowa na "Budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital pediatryczny)"
Praca konkursowa na "Budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital pediatryczny)"
Inwestor: 
"Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o.
Okres realizacji: 
maj 2016
Powierzchnia: 
34.882,44 m2
Wykonanie koncepcji architektonicznej oraz projektu technologicznego pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Wykonanie koncepcji architektonicznej oraz projektu technologicznego pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Projekt Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Starachowicach
Inwestor: 
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
Okres realizacji: 
01.2016 - 03.2016
Powierzchnia: 
1.527 m2
Kubatura: 
4.440 m3
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
Zakres prac:
Wykonanie koncepcji architektonicznej oraz projektu technologicznego, budowlanego i wykonawczego przebudowy pomieszczeń na I piętrze w budynku A i C w celu dostosowania pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do aktualnych wymagań i przepisów.

Strony