Wszystkie realizacje

Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług.
Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Okres realizacji: 
06.2018 r. - 03.2019 r.
Powierzchnia: 
2.391,37 m2
Wartość inwestycji: 
12,1 mln zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
Poradnie UMED
Poradnie UMED
Budowa Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni w budynku A2 Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Inwestor: 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Okres realizacji: 
05.2018 - 02.2019
Powierzchnia: 
2.779,42 m2
Kubatura: 
30.575,92 m3
Wartość inwestycji: 
25,126 mln netto
Generalny wykonawca: 
Konsorcjum firm: ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. - Lider konsorcjum FAST Group Sp. z o.o. - Partner konsorcjum
Szpital Powiatowy w Sędziszowie Małopolskim
Szpital Powiatowy w Sędziszowie Małopolskim
Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I na potrzeby realizacji projektu pn. Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa
Inwestor: 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
Okres realizacji: 
03.2018 - 10.2018
Powierzchnia: 
2.641,30 m2
Kubatura: 
8.507,00 m3
Wartość inwestycji: 
12,5 mln zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Wartość inwestycji: 
4,8 mln zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Izby Przyjęć w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Okres realizacji: 
05.2017 - 02.2018
Wartość inwestycji: 
7,1 mln netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
SP ZOZ Tomaszów Lubelski
SP ZOZ Tomaszów Lubelski
Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim
Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
Okres realizacji: 
01.2018 - 09.2018
Wartość inwestycji: 
13,7 mln zł netto
Generalny wykonawca: 
Konsorcjum firm: ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. - Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o. - Partner konsorcjum
Villa Alouette
Villa Alouette
"Villa Alouette" Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rymarskiej we Wrocławiu.
Inwestor: 
Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o.
Okres realizacji: 
03.2016 - 10.2017
Powierzchnia: 
mieszkań 4 640 m2 + antresole 575 m2
Kubatura: 
28 857 m3
Zakres prac:
Zakres usług Inwestora Zastępczego: weryfikacja dokumentacji projektowej, sporządzenie dokumentacji przetargowej, przetarg na wyłonienie Generalnego Wykonawcy, zarządzanie i administrowanie kontraktem, nadzór inwestorski, udział w rozruchach, testach, odbiorach i przekazywaniu lokali Klientom.
SPZOZ w Leżajsku
SPZOZ w Leżajsku
Rozbudowa o pawilon diagnostyczno-zabiegowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku- II etap
Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
Okres realizacji: 
10.2017 - 08.2018
Wartość inwestycji: 
7,8 mln zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
Budynek mieszkalny wielorodzinny JARDIN BEMOWO
Budynek mieszkalny wielorodzinny JARDIN BEMOWO
Budynek mieszkalny wielorodzinny JARDIN BEMOWO
Inwestor: 
BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA SP. Z O. O., al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa
Okres realizacji: 
03.2016 - 07.2017
Powierzchnia: 
7 729 m2
Kubatura: 
26 696 m3
Wartość inwestycji: 
13,3 mln
Zakres prac:
Kompleksowa budowa obiektu mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu.
Budowa Budynku Administracyjno - Biurowego w Lublinie przy ul. Szewskiej i Wodopojnej wraz z zagospodarowaniem terenu
Budowa Budynku Administracyjno - Biurowego w Lublinie przy ul. Szewskiej i Wodopojnej wraz z zagospodarowaniem terenu
Budowa Budynku Administracyjno - Biurowego w Lublinie przy ul. Szewskiej i Wodopojnej wraz z zagospodarowaniem terenu
Inwestor: 
IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie
Okres realizacji: 
05.08.2014 do 30.04.2017
Kubatura: 
16 359 m3
Wartość inwestycji: 
12,5 mln zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD S.A.
Zakres prac:
Obsługa inżynieryjna i sprzętowa

Strony