Obecne realizacje

Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług.
Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Okres realizacji: 
06.2018 r. - 03.2019 r.
Powierzchnia: 
2.391,37 m2
Wartość inwestycji: 
12,1 mln zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
Poradnie UMED
Poradnie UMED
Budowa Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni w budynku A2 Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Inwestor: 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Okres realizacji: 
05.2018 - 02.2019
Powierzchnia: 
2.779,42 m2
Kubatura: 
30.575,92 m3
Wartość inwestycji: 
25,126 mln netto
Generalny wykonawca: 
Konsorcjum firm: ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. - Lider konsorcjum FAST Group Sp. z o.o. - Partner konsorcjum
Szpital Powiatowy w Sędziszowie Małopolskim
Szpital Powiatowy w Sędziszowie Małopolskim
Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I na potrzeby realizacji projektu pn. Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa
Inwestor: 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
Okres realizacji: 
03.2018 - 10.2018
Powierzchnia: 
2.641,30 m2
Kubatura: 
8.507,00 m3
Wartość inwestycji: 
12,5 mln zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
SP ZOZ Tomaszów Lubelski
SP ZOZ Tomaszów Lubelski
Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim
Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
Okres realizacji: 
01.2018 - 09.2018
Wartość inwestycji: 
13,7 mln zł netto
Generalny wykonawca: 
Konsorcjum firm: ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. - Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o. - Partner konsorcjum
Budynek typu Lipsk
Budynek typu Lipsk
Wykonanie robót budowlanych adaptacji powierzchni piwnicy i parteru budynku Głównego oraz wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku Lipsk w Instytucie Matki i Dziecka
Inwestor: 
Instytut Matki i Dziecka 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a
Okres realizacji: 
07.2015 r. - 06.2018 r.
Wartość inwestycji: 
40.619.183,03 zł brutto
Generalny wykonawca: 
Konsorcjum firm: ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. - Lider konsorcjum, Partnerzy konsorcjum: Dynamik Sp. z o.o.; GOBOX Sp. z o.o.