Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I

Szpital Powiatowy w Sędziszowie Małopolskim

Opis

Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I na potrzeby realizacji projektu pn. Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa

Inwestor: 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
Okres realizacji: 
03.2018 - 10.2018
Powierzchnia: 
2.641,30 m2
Kubatura: 
8.507,00 m3
Wartość inwestycji: 
12,5 mln zł netto
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.

Dodatkowy opis: 
Przedmiot robót obejmuje m.in. przebudowę istniejących budynków szpitala, zmianę funkcji pomieszczeń, nadbudowę łącznika i wykonanie wiaty na podjeździe dla karetek. Wraz z optymalizacją i aktualizacją (zmianą) dokumentacji projektowej oraz: - przebudowa zewnętrznej instalacji gazowej, - przebudowa zewnętrznych instalacji wod.-kan., - budowa instalacji gazów medycznych, - przebudowa wejść do budynków, - dobudowa ciepłej sieni dla karetek, - nadbudowa pomieszczeń pod Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, - przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć i Przychodni, - przebudowa rozdzielni elektrycznej i instalacji elektrycznej w nowych i przebudowywanych pomieszczeniach, - przebudowa instalacji wod.kan. w nowych i przebudowanych pomieszczeniach, - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach IP, OAiT oraz Bloku Operacyjnego, - wykonanie rezerwowych źródeł zasilania w wodę i energie elektryczną, - wykonanie nawierzchni dróg i terenów zielonych w otoczeniu wejść do budynków szpitala i sieni dla karetek.