Projekty

Projekt Budynku Ośrodka Terapeutyczno - Diagnostycznego w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
Inwestor: 
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedziba w Warszawie
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
Projekt rozbudowy budynku Szpitala MSW w Lublinie
Projekt rozbudowy budynku Szpitala MSW w Lublinie
Projekt rozbudowy budynku Szpitala MSW w Lublinie polegająca na budowie łącznika wraz z blokiem operacyjnym
Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie, ul. Grena
Koncepcja aranżacji pomieszczeń biurowych
Koncepcja aranżacji pomieszczeń biurowych
Koncepcja aranżacji pomieszczeń biurowych
Generalny wykonawca: 
Erbud Rzeszów Sp z o.o.
Praca konkursowa na "Budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital pediatryczny)"
Praca konkursowa na "Budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital pediatryczny)"
Praca konkursowa na "Budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital pediatryczny)"
Inwestor: 
"Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o.
Okres realizacji: 
maj 2016
Powierzchnia: 
34.882,44 m2
Wykonanie koncepcji architektonicznej oraz projektu technologicznego pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Wykonanie koncepcji architektonicznej oraz projektu technologicznego pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Projekt Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Starachowicach
Inwestor: 
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
Okres realizacji: 
01.2016 - 03.2016
Powierzchnia: 
1.527 m2
Kubatura: 
4.440 m3
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
Zakres prac:
Wykonanie koncepcji architektonicznej oraz projektu technologicznego, budowlanego i wykonawczego przebudowy pomieszczeń na I piętrze w budynku A i C w celu dostosowania pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do aktualnych wymagań i przepisów.
Projekt rozbudowy, przebudowy i doposażenia Szpitala Powiatowego w Nisku
Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
Zakres prac:
Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego pn. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Projekt remontu i przebudowy budynku garażu i poczekalni WORD
Projekt remontu i przebudowy budynku garażu i poczekalni WORD
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie remontu i przebudowy budynku garażu i poczekalni WORD oraz wykonania robót towarzyszących
Inwestor: 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie
Projekt koncepcyjny pn. Budowa budynku Patomorfologii
Projekt koncepcyjny pn. Budowa budynku Patomorfologii
Projekt koncepcyjny pn. Budowa budynku Patomorfologii
Inwestor: 
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Powstańców Warszawy 5, Bydgoszcz
Okres realizacji: 
lipiec 2015
Powierzchnia: 
1635,22 m2
Koncepcja architektoniczna rozbudowy i modernizacji byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku
Koncepcja architektoniczna rozbudowy i modernizacji byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku
Koncepcja architektoniczna rozbudowy i modernizacji byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku
Powierzchnia: 
5 574,4 m2
Kubatura: 
15 872,4 m3
Generalny wykonawca: 
ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.
Projekt konkursowy: Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Projekt konkursowy: Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Projekt konkursowy: Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Inwestor: 
Powiat Jasielski
Okres realizacji: 
02.2014 - 07.2014
Zakres prac:
Opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle z dostosowaniem infrastruktury szpitala do obowiązujących przepisów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz oszacowaniem kosztów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

Strony