Projektowanie

Dział projektowy

Profil działalności działu projektowego związany jest z dostarczeniem kompleksowych usług z zakresu opracowania wielobranżowych projektów na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferujemy najwyższej jakości usługi począwszy od przygotowania koncepcyjnego danej inwestycji, aż po opracowanie projektów wykonawczych i zapewnienia nadzoru nad realizowaną inwestycją. ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. zapewnia obsługę architektoniczną i inżynierską na wszystkich etapach budowlanego procesu inwestycyjnego przy dowolnej wielkości i różnych typach obiektów. Specjalizujemy się w projektowaniu budynków szpitalnych i sanatoryjnych, obiektów przemysłowych, inwestycji infrastrukturalnych, a także budynków mieszkalnych, biurowych oraz modernizacji i poprawie parametrów energetycznych istniejących obiektów.

Oferta z zakresu projektowania:
•    przygotowanie inwestycji – założenia projektowe, budżetowanie, inwentaryzacje,
•    opracowanie harmonogramu realizacji,
•    wykonanie projektów koncepcyjnych,
•    wykonanie projektów przetargowych, budowlanych i wykonawczych,
•    wykonanie projektów zagospodarowania działek,
•    koordynacja międzybranżowa,
•    koordynacja wykonawców,
•    usługi z zakresu doradztwa technicznego, przygotowania ekspertyz oraz opinii,
•    przygotowanie kosztorysów i dokumentacji technicznej,
•    doradztwo prawno-administracyjne (od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy po uzyskanie pozwolenia na budowę)
•    projekty terenów zielonych i aranżacji wnętrz