Oferta

ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.

Działalność przedsiębiorstwa obejmuje:
• przygotowanie terenów inwestycyjnych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i warunków zabudowy,
• kompleksową obsługę architektoniczną i inżynierską na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego,
• realizacje wszystkich typów obiektów o dowolnej kubaturze m.in. obiektów budownictwa użyteczności publicznej (m.in. szpitale), przestrzeni publicznych, hal i obiektów przemysłowych, inwestycji infrastrukturalnych (m.in. przejścia graniczne), modernizację i kompleksowe remonty istniejących obiektów
• realizacje obiektów w formule zaprojektuj – wybuduj – wyposaż – finansuj
działając we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Bankiem Pekao S.A. i mBankiem.

Oferujemy prowadzenie inwestycji: w systemie Generalnego Wykonawstwa (zgodnie z naszym hasłem “Zaufanie i Profesjonalizm”), współpracując ze sprawdzonymi i doświadczonymi podwykonawcami, kompleksowo realizując potrzeby Inwestorów. Powierzone kontrakty, realizujemy zarówno bazując na dostarczonej przez Zleceniodawców dokumentacji technicznej i wytycznych techniczno-organizacyjnych oraz w systemie zaprojektuj-wybuduj, także z wykorzystaniem własnego działu projektowego.

Jako Podwykonawca robót specjalistycznych obsługujemy nawet najbardziej zaawansowane projekty o najwyższym poziomie technicznym i organizacyjnym. Wykorzystujemy wiedze i umiejętności zdobyte zarówno w krajach Europy Zachodniej jak i na rynku krajowym oraz posiadany potencjał, w tym odpowiednio dobraną, stała i doświadczoną kadrę inżynierów i projektantów, o najwyższych kwalifikacjach.