Nadzory

Nadzory Inwestorskie

ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. świadczy również profesjonalne usługi w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, w tym zastępstwo inwestorskie wraz z nadzorem jakościowym i inwestorskim w zakresie wymaganym przez przepisy prawa budowlanego.

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego we wszystkich fazach:

  • organizowanie i prowadzenie przetargów na roboty budowlane
  • nadzór nad realizacją prac projektowych
  • nadzór nad realizacją robót budowlanych
  • zarządzanie kosztami inwestycji
  • rozliczenie inwestycji
  • oddanie do użytku
  • obsługa w okresie gwarancji i rękojmi

 

Korzystamy z nowoczesnych metod w zakresie organizacji i zarządzania procesami inwestycyjnymi, w celu skrócenia czasu opiniowania i zatwierdzania oraz automatyzacji procesów komunikacji między stronami całego projektu. Poprzez elektroniczny system obiegu dokumentów zarządzamy procedurami między Inwestorem, a innymi podmiotami: Projektantem, Generalnym Wykonawcą niezależnie od używanego oprogramowania i lokalizacji. Działając w imieniu Inwestora stwarzamy optymalne warunki dla współpracy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą: menadżerów, kontrolerów finansowych, projektantów, inżynierów budowlanych oraz inspektorów nadzoru. Stosowane przez nas procedury oparte są na międzynarodowych standardach prowadzenia prac inwestycyjnych, z uwzględnieniem wymagań Inwestorów i instytucji finansujących.

 

Villa Alouette
Villa Alouette
"Villa Alouette" Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rymarskiej we Wrocławiu.
Inwestor: 
Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o.
Okres realizacji: 
03.2016 - 10.2017
Powierzchnia: 
mieszkań 4 640 m2 + antresole 575 m2
Kubatura: 
28 857 m3
Zakres prac:
Zakres usług Inwestora Zastępczego: weryfikacja dokumentacji projektowej, sporządzenie dokumentacji przetargowej, przetarg na wyłonienie Generalnego Wykonawcy, zarządzanie i administrowanie kontraktem, nadzór inwestorski, udział w rozruchach, testach, odbiorach i przekazywaniu lokali Klientom.